ธุรกิจของเราประกอบด้วยเสารายได้ 4 อย่างที่มี
คุณลักษณะเฉพาะตัวดังนี้:

ทีมของเรามีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้อย่างกว้างขวาง
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้

Barkuna Cannabis เป็นผู้ร้องรายแรกที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชงกัญชาเพื่อการนันทนาการในเมือง Calgary ประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 2015 ทีมของเราได้พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการเพาะปลูกอย่างก้าวหน้าและ
ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการปลูกกัญชงกัญชาคุณภาพยอดเยี่ยม
ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในอาคารและในเรือนกระจก ความเข้าใจเชิงลึกของเรา
ด้านการเพาะพันธุ์และลักษณะทางกายภาพมอบความสามารถแก่เรา
ในการสร้างสายพันธุ์ชั้นยอดผ่านการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะตัวที่เหมาะสม
เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด

ทีมของเรามีประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง
ที่ถูกกฎหมาย เราออกแบบ สร้าง และบริหารจัดการโรงเพาะปลูกมากมาย
รวมถึงหนึ่งในที่ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นแห่งแรกจากกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา

cannabis-oil

เราเข้าใจการบรรเทาความเสี่ยง
เพื่อการเติบโตระยะยาว

ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับทีมของเราและวิธีที่เราได้พิสูจน์พลังในการรวบรวมเงินลงทุนผ่านความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเรา
ในอุตสาหกรรมกัญชงกัญชาจากทั่วโลก การสร้างความรู้ระดับชั้นยอดและการให้คำปรึกษาด้านการเงิน
การเพาะปลูก การแปรรูป และกัญชงกัญชาเพื่อการแพทย์

ดูทีมของเรา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติจริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา