Barkuna ช่วยเหลือธุรกิจ
กัญชงกัญชาของคุณ
ได้อย่างไรบ้าง

ประสบการณ์ของ Barkuna ในสาขากัญชงกัญชาเป็นที่ต้องการเป็นอย่างสูง
เราได้จัดการให้คำปรึกษามากมาย โดยแลกกับกรรมสิทธิ์หุ้นส่วนบริษัท ส่วนแบ่ง และค่าจ้างรายเดือน เรานำเสนอแพ็คเกจที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับ
แต่ละกรณีจำนวนมากให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของพวกเขา

เพื่อให้เข้าถึงสายพันธุ์ของเรา ลูกค้าของเราจะต้องชำระค่าบริการแก่เราในฐานะ
ผู้ให้คำปรึกษา ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าให้แก่ Barkuna เพื่อสร้างโรงงานของตนเอง เช่นเดียวกับค่าจ้างรายเดือนและค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งสำหรับการใช้สายพันธุ์ของเรา

ด้วยช่องทางนี้ Barkuna จะใช้การตรวจสอบควบคุมคุณภาพเพื่อรับประกันว่าผลผลิตที่กำลังได้รับการเพาะปลูกมีคุณภาพสูง และในทางเดียวกัน แสดงถึง
ตราสัญลักษณ์สินค้าของเราเป็นอย่างดี

cannabis-business

ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ทีมของเราได้ทำ
การวิจัยการแปรรูปกัญชงกัญชา การปลูกและ
พันธุศาสตร์ อนุพันธ์ของกัญชงกัญชา และสินค้า
อุปโภคบริโภคด้านกัญชงกัญชาและการนำไปใช้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

cannabis-research

การเพาะปลูกและการวิจัย
การแปรรูปกัญชงกัญชา

ในส่วนของการเพาะปลูกและด้านพันธุกรรม เราได้ระบุไว้แล้วซึ่งขั้นตอน
และวงศ์พืชที่ดีที่สุดซึ่งผลิดอกได้ในสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย

ช่องว่างของตลาดขนาดใหญ่อยู่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการ และระเบียบเกี่ยวกับการขัดเกลาและการสกัดกัญชาและกัญชง
ทีมของเราได้ระบุไว้แล้วซึ่งสิ่งนี้และได้ลงทุนเวลา เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ
ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สำหรับการเพาะปลูก
เพื่อการแพทย์และการพาณิชย์เชิงนันทนาการ

การวิจัยสำหรับการใช้
กัญชงกัญชาเพื่อการบริโภค
และทางการแพทย์

เรายังคงดำเนินงานและดึงที่ปรึกษาและหุ้นส่วนต่าง ๆ ของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการห่อในบรรจุภัณฑ์และการใช้กัญชงกัญชา มีหลายสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้และสืบค้นในขณะที่กัญชงกัญชายังคงอยู่ในขั้นตอนอนุบาลของจุดยืนด้านการวิจัยและการพัฒนา ทีมของเราได้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการวิจัยและทำการค้าผลลัพธ์ของมัน

medical-application

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอุตสาหกรรมกัญชงกัญชา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์มาปรับใช้จริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา