ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2002
เราปลูกกัญชงกัญชา
เพื่อการแพทย์

ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2002 เราปลูกกัญชงกัญชาเพื่อการแพทย์ในแคนาดาภายใต้
กฎและนโยบายระเบียบการเข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์ (MMAR) เราทำงาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกันรัฐบาลเมื่อกัญขงกัญชาเพื่อการนันทนาการถูกทำให้
ถูกกฎหมายในแคนาดา เพื่อสร้างข้อบัญญัติและนโยบายสำหรับการเพาะปลูก
กัญชงกัญชา

เราเป็นผู้ร้องรายแรกที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชงกัญชา
เพื่อการนันทนาการในเมือง Calgary ประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 2015
ทีมของเราได้พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการเพาะปลูกอย่างก้าวหน้าและได้สั่งสม
ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการปลูกกัญชงกัญชาคุณภาพยอดเยี่ยมทั้งใน
สภาพแวดล้อมภายในอาคารและในเรือนกระจก ความเข้าใจเชิงลึกของเรา
ด้านการเพาะพันธุ์และลักษณะทางกายภาพมอบความสามารถแก่เราในการสร้าง
สายพันธุ์ชั้นยอดผ่านการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะตัวที่เหมาะสม
เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด

cannabis plant

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราใช้ประโยชน์จากความรู้
ของพวกเขาในการช่วยให้คุณเติบโตและ
ประสบความสำเร็จกับธุรกิจ
กัญชงกัญชาของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เรามีขุมทรัพย์ประสบการณ์ในการออกแบบและ
การสร้างโรงเรือนเพาะปลูกที่ประสบความสำเร็จ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอุตสาหกรรมกัญชงกัญชา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์มาปรับใช้จริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา