ทำความเข้าใจสายพันธุ์
กัญชงกัญชาและธุรกิจของคุณ

จากประสบการณ์อันกว้างขวางของเราในตลาดกัญชงกัญชาแคนาดาจาก
ชั้นอนุบาลไปจนถึงตลาดผู้นำของโลกในวันนี้ เราได้เรียนรู้ว่า กุญแจของ
ความสำเร็จและการเป็นผู้นำในสาขานี้คือพันธุกรรม

การสร้างธนาคารทรัพยากรทางชีวภาพด้วยสายพันธุ์ชั้นยอดโดยเฉพาะของเรา Barkuna จะกลายเป็นผู้นำในตลาดไทย เราจะพัฒนาสายพันธุ์โดยเฉพาะของเราผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยจะปรับมันให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ยังคงไว้ซึ่งสารแคนาบินอยด์ (cannabinoid) เช่น THC, CBD, CBN ฯลฯ เราจะทำให้มั่นใจว่า เรากำลังพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อใช้รักษาโรคต่าง ๆ อาทิ มะเร็ง ลมชัก ไขข้ออักเสบ และอื่น ๆ อีกมากมาย

บริษัททั้งหมดที่เข้าสู่ตลาดไทยและประสงค์ที่จะใช้สายพันธุ์ของเราจะต้องชำระ
ค่าตอบแทนให้เราในฐานะผู้ให้คำปรึกษา โดยให้เราสามารถเข้าไปควบคุม
ตรวจสอบโรงเพาะปลูกของพวกเขาได้เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพที่คงที่ – โดยจะก่อให้เกิดโมเดลสาขาแห่งแรกในภาคส่วนกัญชงกัญชา เมื่อมีการปลด
กัญชงกัญชาให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศเอเชียอื่น ๆ เราจะขยายและเข้าไปตั้งธนาคารทรัพยการชีวภาพในลักษณะเดียวกัน

doctor

ความเข้าใจเชิงลึกของเราด้านการเพาะพันธุ์
และลักษณะทางกายภาพมอบความสามารถแก่เรา
ในการสร้างสายพันธุ์ชั้นยอดผ่านการออกแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะตัวที่เหมาะสม
เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอุตสาหกรรมกัญชงกัญชา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์มาปรับใช้จริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา