ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีและกว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่รวบรวมเงินทุนได้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราคือการสร้างทีมที่สามารถระบุซึ่งโอกาสและทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้

ทำไมต้องลงทุนกับ Barkuna Cannabis

ทีมของ Barkuna Cannabis อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชงกัญชามาตั้งแต่แรกเริ่ม เราได้พาบริษัทหลายแห่งกลายเป็นบริษัทมหาชน เราได้เห็นคู่แข่งของเราประสบความสำเร็จและล้มเหลว เราได้สร้างและออกจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อส่งต่อโอกาสให้แก่นักลงทุนเพื่อประโยชน์ด้านสภาพคล่อง ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ เราได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งบริษัทกัญชงกัญชาที่ประสบความสำเร็จ

why-invest-1.jpg
handshake

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการพาณิชย์และ Barkuna

มุมมองที่ถูกมองข้ามบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทคือกลยุทธ์การตลาดเงินทุนของพวกเขา Bakuna Cannabis มียุทธศาสตร์
ด้านตลาดเงินทุนที่ชัดเจน ซึ่งก็คือการเห็นเรากลายเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย เช่นเดียวกับในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาและยุโรป สิ่งนี้จะจัดสรรฐานนักลงทุนที่ใหญ่และหลากหลายให้แก่ Barkuna และจะช่วยเพิ่มพูนทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นและเป็นการนำมาซึ่งโอกาสด้านสภาพคล่องแก่พวกเขา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์มาปรับใช้จริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา