การใช้วิธีการที่ออกแบบเฉพาะแต่ละกรณี
ประสบการณ์ที่ครอบคลุม และการขยายเครือข่าย
อย่างกว้างขวางของเรา ขับเคลื่อนเราไปอยู่เหนือกว่า
สิ่งที่เรียกว่าการให้คำปรึกษาแบบเดิม ๆ

ทีมของเราเข้าใจการบรรเทาความเสี่ยงสำหรับการเติบโตของธุรกิจของคุณในระยะยาว

เริ่มบทสนทนากันเลย

consultation

การเติบโตใน
แนวดิ่งจากการปลูก
ไปสู่คลินิก

การใช้วิธีการที่ออกแบบเฉพาะแต่ละกรณีสำหรับ
การเติบโตในแนวดิ่ง
ด้านกัญชงกัญชา

การเพาะปลูกและการแปรรูป

ประสบการณ์ร่วม 30 ปี ในด้านการเพาะปลูกและ การแปรรูปกัญชงกัญชา อย่างรุดหน้า กว่า 20 ปี
ในด้านการแปรรูปกัญชาและกัญชง

 

การวิจัย

ประสบการณ์กว้างขวางในการวิจัยและพัฒนา
สายพันธุ์กัญชงกัญชา ขั้นตอนการเพาะปลูก
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการห่อ บรรจุภัณฑ์
ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2000

คลินิก

ทีมของเราเกี่ยวข้องกับด้านคลินิกของกัญชงกัญชาเพื่อการแพทย์ในแคนาดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999
และในด้านการปฏิบัติการของ การขายปลีก
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชามาตั้งแต่ช่วงกลางปี ค.ศ. 2000

ธนาคารเพื่อการพาณิชย์

กว่า 20 ปีและกว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่รวบรวมเงินทุนได้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราคือการสร้างทีมที่สามารถระบุซึ่งโอกาสและ
ทำมันให้เกิดขึ้นจริงได้

เราทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจจะพบกับ
ความต้องการที่ผันแปรของอุตสาหกรรม

เพิ่มกำไรและลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการทางธุรกิจ
กับบริการให้คำปรึกษาของ Barkuna Cannabis

ติดต่อเรา

increase-profitibility

ภายในปี ค.ศ. 2026 ตลาดกัญชงกัญชาของโลก
ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 90.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดโดยรวม

ตลาดกัญชงกัญชาของโลกขณะนี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 20.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการคาดการณ์ 28%
ของอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ไว้ภายในปี ค.ศ. 2026

เภสัชภัณฑ์

กว่า 41% ของผู้ใช้สาร CBD หยุดการใช้ยาดั้งเดิมและหันมาใช้ CBD
อย่างเดียวเท่านั้น ภายในปี ค.ศ. 2024 ตลาดทางการแพทย์ถูกคาดการณ์ว่า
จะมีมูลค่าประมาณ 44.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าอุปโภคบริโภค

ภายในปี ค.ศ. 2025 ตลาดเครื่องดื่มผสมสาร CBD ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยตลาดอาหารผสมสาร CBD
ซึ่งก็จะอยู่ไม่ห่างจากกันมากที่มูลค่าประมาณ 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยาเฉพาะที่

ภายในปี ค.ศ. 2026 ตลาดสินค้าการบำรุงผิวพรรณได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 3.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็น 32.9% ของอัตราการเติบโตต่อปี
แบบทบต้น (CAGR) จากปี ค.ศ. 2019 ผู้บริโภคจะมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะในการให้การรักษาต่าง ๆ ของสาร CBD เพิ่มมากขึ้น

กัญชงอุตสาหกรรม

ทั่วโลก ตลาดกัญชงอุตสาหกรรมถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตถึงประมาณ 27
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2025 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2019 ในภาคส่วนของสิ่งทอสำหรับประมาณ 20%
ของตลาดกัญชงอุตสาหกรรม

เราช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในแนวดิ่ง

ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรม

ดูทีมของเรา

เชื่อมโยงกับทีมของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้
ด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเราในการสนับสนุนธุรกิจ การนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติจริง และตลาดกัญชงกัญชา
ที่กำลังเติบโต

ติดต่อเรา